AGB

FORBEHOLD OG HANDELSBETINGELSER (ERHVERV) 

PBO.dk / PrintByOrder.dk tager forbehold for pris- og trykfejl og forbeholder sig ret til uden varsel at ændre gældende priser samt prisstruktur.

Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

Ved trykning af t-shirts kan trykket rykke sig med op til +/- 2 cm, skævhed kan forekomme med op til +/- 1cm (da tøjet ofte ikke er 100% lige)

LEVERINGSBETINGELSER

Leveringstiden er ca. 4-5 arbejdsdage (medmindre andet er angivet på varen) og leveringsstedet er PrintByOrder.dk´s forretningslokale. Ønskes forsendelse med post o.lign. betales dette efter gældende takst med Postnord eller GLS (DK) eller GLS og DHl EXPRESS (EU). Er produkter udsolgt vil PrintByOrder.dk på bedst mulig vis levere som del-leverance, eller erstatte produktet med et tilsvarende. I tilfælde af at en ordre er sat i produktion, kan der være tilfælde hvor ordren er delvist færdig produceret, og kan dermed ikke annulleres 100%.

PrintByOrder.dk.dk gør altid sit yderste for at overholde en aftalt leveringsfrist, men er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af eventuel overskridelse.

Force majeure: Strejke, lockout, brand eller anden force majeure, der direkte eller indirekte har indflydelse på ordrens gennem-førelse, berettiger PrintByOrder.dk til at udskyde leveringen.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi gør opmærksom på, at PrintByOrder.dk til enhver tid følger den gældende lovgivning for behandling af firma- og personoplysninger, hvorfor alle informationer behandles fortroligt. Det vil til enhver tid være muligt personligt at få oplyst eventuelle registrerede informationer samt få dem slettet, hvis dette ønskes. Ingen informationer kan på noget tidspunkt videregives eller sælges til tredje part.

MANGLER

PrintByOrder.dk kan kun gøres ansvarlig hvis der foreligger et godkendt prøvetryk.

Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 5 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. PrintByOrder.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, hvis dette kan ske inden rimelig tid.

PrintByOrder.dk har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 5 dage fra ordremodtagelse.

Ved produktion med direkte tryk (serigrafi/screen print) skal der forventes en over eller underproduktion på +-5% af det bestilte.

 

BETALINGSBETINGELSER

Enhver ny kunde betaler netto-kontant medmindre andet er aftalt.

Erhvervskunder betaler derefter 50% netto kontakt og rest med 14 dages betalingsfrist. Medmindre andet er aftalt.